MVO 2019-01-29T23:17:10+01:00

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Klik hier om contact met ons op te nemen

Kringloopbedrijvigheid een aparte bedrijfstak

Kringloopwinkels zijn een niet meer weg te denken stuk retail in onze economie. Deze bedrijfstak, ontstaan vanuit idealisme, heeft zich de laatste tien tot vijftien jaar door een sterke professionalisering een belangrijke plaats in de samenleving veroverd. Daarnaast zijn het nog steeds heerlijke snuffelwinkels waar je dingen kunt vinden die nergens meer te koop zijn.

Zij zorgen voor:

werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, houden koopkracht overeind voor de financieel zwaksten in de samenleving bevorderen hergebruik wat goed is voor het milieu. dragen bij aan bewustwording van het milieu.

Professionalisering

Door professionalisering van kringloopwinkels ontstaat kennis van goederen en merken en de uitstraling in de meeste kringloopwinkels is toegenomen. De kennis van goederen en merken moet op het niveau komen van specialismen en de winkels worden ‘echte’ winkels door middel van inrichting en etalage/presentatie technieken. Sfeer en presentatie van goederen zijn in een kringloopwinkels net zo belangrijk als in elke andere winkel. De tijd van oude vervallen huisvesting met een geschilderde betonnen vloer, vol met allerlei dozen waar goederen in liggen en waar je moet zoeken, graven en uiteindelijk maar moet afwachten of  het eigenlijk nog wel waarde heeft of dat het nog werkt, is voorbij.

Kwaliteit moet worden geleverd op vele terreinen omdat de concurrentie van het ‘goedkope nieuwe’ te groot wordt. Garantie voorwaarden moeten dezelfde zijn als in andere branches om het negatieve imago dat kringloopwinkels vaak nog hebben te laten verdwijnen.

Door deze professionalisering ontstaan werkdisciplines die vrijwel gelijk zijn aan het ’normale’ bedrijfsleven waarin je medewerkers kunt trainen. Het klimaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten integreren en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen is hiermee ontstaan.

Voordelen

Het voordeel voor de consument is dat juist door deze professionalisering, kringloopwinkels naast het ‘bijzondere’ en ’unieke’ aanbod ook een goede prijs- kwaliteitsverhouding hebben, waardoor je daadwerkelijk koopkracht overeind kunt houden (door de lagere prijs) voor de financieel zwakste in de samenleving.

Bijkomend voordeel van kringloopwinkels is dat door het unieke van het assortiment consumenten zich kunnen onderscheiden. Bijvoorbeeld hun inrichting geheel individueel en naar eigen smaak kunnen samenstellen met of zonder inachtneming van trends. Dat steeds meer woonprogramma’s en woonbladen aangeven dat juist dat unieke tafeltje stoeltje of curiosa te vinden zijn in kringloopwinkels versterkt dit nog extra. Hierdoor hebben inmiddels veel kopers de weg naar de kringloopwinkel gevonden als uniek snuffelparadijs.

Dat consumentenbezoek een noodzaak is voor een winkel behoeft geen uitleg, niets anders geldt ook voor kringloopwinkels, want in weerwil van wat iedereen denkt, subsidie is in deze bedrijfstak niet aanwezig. Hoe belangrijk een dergelijke M.V.O. voorziening in de omgeving ook is, zonder financieel draagvermogen is het onmogelijk om aan doelstellingen en verplichtingen te voldoen.

Milieu

Dat een kringloopbedrijf hergebruik bevordert en dat dit goed is voor het milieu behoeft geen aparte uitleg, misschien de opmerking “hoe professioneler, hoe groter het effect op werk en milieu”.
Samengevat komt het dus neer op:

  • Dat een kringloopwinkel een winkel is die een uitstraling en een eigentijdse inrichting dient te hebben.
  • Dat prijs-  kwaliteitsverhouding en garantie geen discussiepunten mogen zijn.
  • Dat professionaliteit op alle terreinen een must is.
  • Dat een kringloopwinkel een prima voorbeeld is van Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Missie:

Om onze doelstellingen te verwezenlijken wil Vintage and More een kringloopbedrijf zijn dat:

  • Op efficiënte wijze goederen inzamelt, verwerkt, en verkoopt en daarbij tracht zo min mogelijk restafval af te voeren;
  • Sociale werkplekken creëert en daarbij de ontwikkeling van medewerkers bevordert;
  • Klantgericht werkt, kwaliteit levert en vernieuwend is;
  • Veilig en milieubewust handelt;
  • Een werkomgeving biedt waar medewerkers zich veilig, gerespecteerd en geaccepteerd voelen ongeacht afkomst of verleden.

Onze Partners