Onze missie 2019-01-29T23:06:25+01:00

Onze missie

Kringloopwinkel Vintage and More is een zelfstandige stichting. Vintage and More is een “gewone winkel” met bijzondere doelstellingen. Door de combinatie van mens én milieu, heeft Vintage and More een belangrijke maatschappelijke rol. Met de opbrengsten van de winkelverkoop zorgen we ervoor dat onze doelstellingen gehaald worden.

Vintage and More is volledig afhankelijk van mensen die goederen aan ons schenken én van de klanten die artikelen bij ons aanschaffen. Een “gewone winkel”, omdat Vintage and More net als ieder ander bedrijf, zelf moet zorgen dat met de inkomsten de uitgaven betaald kunnen worden.

Meer informatie

Klik hier om contact met ons op te nemen

Doelstellingen:

Een zelfstandige maatschappelijk verantwoorde onderneming op zetten, die zorg draagt voor een milieubewust hergebruik en recuperatie van goederen en materialen.

Doelen:

  1. Het opzetten en in stand houden van een Kringloopbedrijf met werkplaats en winkel met het doel afgedankte consumptiegoederen en componenten te brengen in of te behouden voor de economische Kringloop.
  2. Het scheppen van mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van de hiervoor onder a. bedoelde activiteiten werkervaring op te doen en vaardigheden op algemeen maatschappelijk gebied te verwerven en te behouden.

Mens, milieu en maatschappij staan hierbij centraal.  Betrokkenheid en idealisme kunnen echter alleen de ruimte krijgen als er een gezonde financiële basis is. Een zakelijke exploitatie van de onderneming is dan ook een eerste vereiste.

Ook is het de doelstelling om werkervaringsprojecten voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te initiëren.

Door alles van de afvalberg te redden wat nog voor een tweede leven in aanmerking komt, wordt het milieu gespaard.

Bovendien worden materialen als metaal, glas en hout gescheiden gesorteerd voor hergebruik.

Missie:

Om onze doelstellingen te verwezenlijken wil Vintage and More een kringloopbedrijf zijn dat:

  • Op efficiënte wijze goederen inzamelt, verwerkt, en verkoopt en daarbij tracht zo min mogelijk restafval af te voeren;
  • Sociale werkplekken creëert en daarbij de ontwikkeling van medewerkers bevordert;
  • Klantgericht werkt, kwaliteit levert en vernieuwend is;
  • Veilig en milieubewust handelt;
  • Een werkomgeving biedt waar medewerkers zich veilig, gerespecteerd en geaccepteerd voelen ongeacht afkomst of verleden.

Onze Partners